Serbest bırakacaksın:dönerse senindir, sevdiğindir.

Zincirle tutttuğunu sandığın sadece esirindir.

İlk fırsatta kaçacak, korkusu da senin ecelindir.
Uğruna kaybetmedikten sonra sevdiğinin, kazandıkların neye yarar ki?

 O yüzden sormayın artık bana O’nun için yaptığım fedakarlıkları

Hala O’nunlaysam kolkola, dudak dudağa…..
F.Y.

Reklamlar